Thursday, 4 February 2016

Monday, 1 February 2016

[キラキラ学校] Life

『奇跡など待たないよ』

Ye, keajaiban boleh berlaku
kerana ia kuasa Allah

Tapi bukan untuk dinanti sambil bersahaja
sebaliknya diserta syarat yang perlu diusaha